PROJEKT

PROJEKT


Kristianstad, Hemgården


Dessa kulturbyggnader från 1700-talet ska nu få nya tak av dubbelfalsad plåt med takfotsrännor. Det var just under 1700-talet som man började göra takfotsrännor, man ansåg att hängrännor förstörde utseendet på husen. 


Detta projekt kommer igång för oss i februari/mars 2020


Beställare: Kristianstad kommun.

Malmö, Bunkeflostrand.

Nere i Malmö, Bunkeflostrand, sköter vi plåtentreprenaden på detta projekt, som ska bli 61 villor/radhus. 


Projektet startades 2018 och blir färdigt våren 2020.

Staffanstorp

I Staffanstorp byggs det för fullt och här är vi och lägger plåttaken och gör även övriga plåtarbeten. 


Etapp 1 är färdigställt och etapp 2 ska påbörjas hösten/vintern 2019

Etapp 2
Etapp 1
Etapp 1
Etapp 1